Trefwoord:


Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

07-12-23

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is… Lees meer..

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

07-12-23

De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de… Lees meer..

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

07-12-23

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld… Lees meer..

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

07-12-23

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit gewijzigd. Het betreft de Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur… Lees meer..

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30-11-23

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het… Lees meer..

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30-11-23

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra verhoging is de uitwerking van… Lees meer..