Trefwoord:


Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

30-06-22

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. Het… Lees meer..

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30-06-22

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het… Lees meer..

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

30-06-22

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is op 1 januari 2020 in werking… Lees meer..

Wet betaald ouderschapsverlof

30-06-22

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten om te voldoen aan een Europese… Lees meer..

Bezwaarschrift in vreemde taal

30-06-22

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede… Lees meer..

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23-06-22

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, die in het begin van de coronapandemie langdurig… Lees meer..