Trefwoord:


Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

08-12-22

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd. Omschrijving Percentage of… Lees meer..

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

08-12-22

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van Financi√čn heeft dat meegedeeld in een brief aan de… Lees meer..

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

08-12-22

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per maand per week per dag vanaf 21 jaar € 1.934,40 €… Lees meer..

Bedragen kinderbijslag 2023

08-12-22

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag. De bedragen van de kinderbijslagbedrag zijn per 1 januari 2023 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de… Lees meer..

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

08-12-22

De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is verlengd tot en met 2 juni 2023. Dit betekent voor een vaststellingsaanvraag voor de NOW-5 en de… Lees meer..

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

08-12-22

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de… Lees meer..